Phát biểu khai mạc diễn đàn, PGS, TS Nguyễn Đức Thành, đại diện cơ quan điều phối Liên minh Nông nghiệp, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách cho biết: "Đổi mới chuỗi cung ứng bằng cách áp dụng khoa học công nghệ hiện đại là một hướng đi mới giúp doanh nghiệp trao đổi hiệu quả hơn với khách hàng, sản phẩm nông nghiệp làm ra đáp ứng được yêu cầu của thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Tuy hướng đi này đã bước đầu được tiếp cận ở Việt Nam, song làm thế nào để nông nghiệp 4.0 phát triển hiệu quả, phù hợp, đem lại lợi ích nhiều nhất cho người nông dân và doanh nghiệp vẫn còn là câu hỏi chính sách lớn".

Đổi mới chuỗi cung ứng nhằm tăng cường hiệu quả nền nông nghiệp
Toàn cảnh diễn đàn.

Nông nghiệp 4.0 được hiểu là sản xuất thông minh dựa trên các thành tựu đột phá trong khoa học công nghệ như thiết bị cảm biến và công nghệ kết nối vạn vật (IoT), robot nông nghiệp, ứng dụng công nghệ blockchain trong quản lý và truy xuất nguồn gốc…

Theo TS Đào Thế Anh, Phó giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Phó chủ tịch Hội Khoa học phát triển nông nghiệp Việt Nam, một hạn chế lớn trong chuỗi giá trị nông sản Việt Nam là thiếu sự áp dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất và quản trị kinh doanh, dẫn đến việc chi phí đầu vào cao mà sản xuất kém hiệu quả, giao dịch hậu thu hoạch (kho chứa, vận chuyển) tốn kém mà chất lượng sản phẩm lại thấp, thiếu thương hiệu và thông tin thị trường. Thực tế này đòi hỏi phải áp dụng công nghệ quản trị hiện đại như quản lý chuỗi, truy xuất nguồn gốc,… để phát triển bền vững chuỗi giá trị nông sản.

Thảo luận tại diễn đàn, các chuyên gia và nhà quản lý đã đề xuất nhiều giải pháp cụ thể nhằm đổi mới chuỗi cung ứng nông nghiệp Việt Nam như: Ứng dụng công nghệ Blockchain (mô hình mã hóa các giao dịch dựa trên cơ chế đồng thuận và không cho phép thay đổi dữ liệu đã nhập để lưu trữ độc lập, công khai và minh bạch); thông qua hợp tác xã để liên kết nông dân, tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận tốt công nghệ hiện đại; mở ra cơ hội giao lưu học hỏi, liên kết tìm đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp sạch; tạo cơ hội cho doanh nghiệp được hợp tác, hỗ trợ phát triển bởi các tổ chức phi lợi nhuận khác…